Cynnwys | Contents

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

EUWB 01

Yr Athro John Bell

Professor John Bell (Saesneg yn unig)

EUWB 02

Yr Athro Michael Keating

Professor Michael Keating (Saesneg yn unig)

EUWB 03

Salvo a Gwyneth Spadaro-Dutturi

Salvo and Gwyneth Spadaro-Dutturi (Saesneg yn unig)

EUWB 04

D. Eifion Thomas

D. Eifion Thomas (Saesneg yn unig)

EUWB 05

Dr Simon Hoffman

Dr Simon Hoffman (Saesneg yn unig)

EUWB 06

Darren Owen

Darren Owen (Saesneg yn unig)

EUWB 07

Cytûn

Cytûn

EUWB 08

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Wales Environment Link (Saesneg yn unig)

EUWB 09

Sefydliad Materion Cymreig

Institute of Welsh Affairs (Saesneg yn unig)

EUWB 10

Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Learned Society of Wales (Saesneg yn unig)

EUWB 11

Rhwydwaith Brexit a’r Amgylchedd

Brexit and Environment Network (Saesneg yn unig)

EUWB 12

RSPB Cymru

RSPB Cymru (Saesneg yn unig)

EUWB 13

Cymdeithas ar gyfer Ymgynghori a Pheirianneg (ACE), Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA) (Cymru),

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW) a Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) Cymru

Association for Consultancy and Engineering (ACE), The Civil Engineering Contractors Association (CECA) (Wales), Constructing Excellence in Wales (CEW) & Institution of Civil Engineers (ICE) Wales (Saesneg yn unig)

EUWB 14

Sefydliad Siartredig i Archeolegwyr

Chartered Institute for Archaeologists (Saesneg yn unig)

EUWB 15

Prifysgolion Cymru

Universities Wales (Saesneg yn unig)

EUWB 16

Plant yng Nghymru

Children in Wales (Saesneg yn unig)

EUWB 17

Coleg Nyrsio Brenhinol

 

Royal College of

Nursing (Saesneg yn unig)

EUWB 18

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru

Royal Town Planning Institute Cymru (Saesneg yn unig)

EUWB 19

Yr Athro Nicola McEwen

Professor Nicola McEwen (Saesneg yn unig)

EUWB 20

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

 

Wales

Council for Voluntary Action (WCVA) (Saesneg yn unig)

EUWB 21

BMA Cymru Wales

BMA Cymru Wales (Saesneg yn unig)

EUWB 22

NFU Cymru

NFU Cymru (Saesneg yn unig)

EUWB 23

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Equality and Human Rights Commission (Saesneg yn unig)